UR7830 и UR7845 – ново-развити полиуретанови еластомери със ниска твърдост : 30 и съответно 50 по Шор А – за гъвкави матрици със сложна геометрия в бетонната индустрия. Основни предимства : ниска токсичност, нисък визкозитет, ниска плътност, над 40мин трайност след смесване на компонентите, над 1000% коефициент на удължение при скъсване, ниска свиваемост, висока стабилност на размерите и изключително ниска чувствителност към влага : https://www.youtube.com/watch?v=XxCtR7no6W8

прочетете повече …

Пасти за екструдиране

Въглеродни влакна

Епоксидни смоли

SikaBlock и смоли за инструменти

Диелектрични смоли

Translux