Полиуретанова пяна за леене с оптимална течливост, кратко време на задържане при формоване, с високи механични параметри, добра якост на натиск, лесна обработваемост и трудно износване на повърхността.
За високотехнологични приложения в композитната индустрия можем да предложим трикомпонентна епоксидна пяна с регулируема плътност: Biresin® ER200.