Подобрени формулировки на бързовтвърдяващи се полиуретанови смоли за леене с полимеризация при стайна температура (“течни пластмаси“ – подобни на PP) – намалена токсичност, подобрени механически и термични свойства и по-ниска чувствителност към влага – за изработка на заготовки, негативи, инструменти, матрици, прототипи или фигури чрез отливане в силиконови калъпи. Поради ниският им визкозитет могат да бъдат напълнени до висока степен с сухи, химически инертни минерални или метални пълнители.