Полиурeтанови смоли без живак за вакуумно леене с висока степен на прозрачност подобни на полиметилметакрилат(PMMA) с висока устойчивост при излагане на ултравиолетови лъчи.

PX 5211 – може да се използва и чрез ръчно смесване и леене предназначен за производство на декоративни прозрачни изделия – отливки с дебелина до 50 мм – представя много нисък визкозитет и се оцветява лесно с гамата ни пигменти СР.
PX 5212 – предназначен за производство на прозрачни технически части чрез вакуумно леене.
Оптични стойности реализирани от LNE : прозрачност 89% , коефициент на пречупване : 1.511 .