Новоразвит полиуретанов еластомер с твърдост 45 Shore A и полимеризация при стайна температура. Представлява нисък визкозитет, ниска токсичност, ниско свиване, удължение при скъсване от 650%, висока якост на разкъсване от 17 kN/m и висока устойчивост на хидролиза. Предназначен за производство на матрици или изделия, коeто изисква добри еластомерни свойства.