UR7830 и UR7845: Новосъздадени полиуретанови еластомери с твърдост 40 и съответно 50 по Шор А – за гъвкави матрици със сложна геометрия в бетонната индустрия. Основни предимства: ниска токсичност, нисък визкозитет, ниска плътност, над 40мин трайност след смесване на компонентите, над 1000% коефициент на удължение при скъсване, ниска свиваемост, висока стабилност на размерите и изключително ниска чувствителност към влага:

Ако искате да научите повече за гамата ни полиуретанови еластомери за леене със студена полимеризация натиснете тук.